АНОНС. У Києві відбудеться конференція міської партійної організації

У Києві відбудеться конференція міської партійної організації

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 218 Виборчого кодексу України Київська міська організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» повідомляє, що 21 вересня 2020 року відбудеться конференція Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів у депутати Київської міської ради, а також кандидата на посаду Київського міського голови на чергових місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Початок заходу – 09:00

Місце проведення – м.Київ, Perfect Place, Золотий, Венеціанський острів, Київ, 02160

Акредитація представників засобів масової інформації на конференцію Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» здійснюватиметься у порядку, затвердженому розпорядженням голови Київської міської організації ВО «Батьківщина».

Телефон для довідок – 0955533088, Наталія Коваленко.

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Київська міська партійна організація

01001, м. Київ, вул. Городецького, 4           ​​​ 

Від 15 вересня 2020 року №63

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Про порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.

  1. Відповідно до пунктів 4.5., 4.6. Статуту партії, затвердити Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференцію Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське Об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.
  2. Прессекретарю міської партійної організації Коваленко Н.А. сповістити засоби масової інформації м. Києва про дату, час, місце проведення конференції Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова Київської міської організації політичної партії                                         «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»                                 Віталій Нестор

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Розпорядженням Голови Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

від «15» вересня 2020 року №63

ПОРЯДОК

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на конференції Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року:

  1. Цей порядок розроблено на виконання частин третьої та четвертої статті 218 Виборчого кодексу України і визначає умови акредитації журналістів і технічних працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) на конференції Київської міської організації політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  (далі відповідно – Конференція; організація партії) з висування кандидатів на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня 2020 року.
  2. Акредитація журналістів і технічних працівників ЗМІ на конференції здійснюється на добровільній основі та передбачає добросовісне виконання журналістами і технічними працівниками ЗМІ їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація здійснюється Пресслужбою організації партії шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки).

  1. Акредитаційні картки видаються Пресслужбою організації партії:

журналістам і технічним працівникам ЗМІ, зареєстрованих в установленому законом порядку, – за поданням редакції ЗМІ;

журналістам і технічним працівникам, які не є штатними чи позаштатними працівниками ЗМІ, – за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

3.1. У поданні вітчизняного ЗМІ на бланку редакції за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

його повне найменування;

дата і номер державної реєстрації;

адреса редакції;

адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання;

номери засобів зв’язку.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт або редакційне посвідчення), та по 2 фотокартки на кожну виявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.2. У поданні зарубіжного ЗМІ зазначаються:

повне найменування українською, англійською мовами та мовою країни походження;

адреса редакції;

номери засобів зв’язку кореспондентського пункту в Україні та адреса електронної пошти (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) ЗМІ, щодо якого(их) вноситься подання.

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) (паспорт, редакційне посвідчення або прес-карта), та по 2 фотокартки на кожну заявлену особу розміром 3 х 4 см.

3.3. У заявах журналіста і технічного працівника, які не є штатними чи позаштатними працівниками вітчизняного або іноземного ЗМІ, зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса;

номер засобу зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, диплом про освіту, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прескарта), та 2 фотокартки заявника розміром 3 х 4  см.

3.4. Журналіст або технічний працівник, який не є штатним чи позаштатним працівником ЗМІ, може акредитуватися за поданням ЗМІ, з яким він співпрацює (з дотриманням вимог підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3  цього Положення).

3.5. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації, не розглядається.

3.6. Подання або заява про акредитацію подається до організації партії за адресою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 4       

3.7. Подання або заяву про акредитацію може бути подано не пізніш як за два дні до дня проведення конференції організації партії. Днем подання таких документів є день фактичного отримання їх організацією партії.

Подання чи заява про акредитацію, подані пізніше ніж за два дні до дня проведення конференції, не розглядаються.

  1. Акредитаційна картка дає право входу до приміщення, в якому відбувається конференція, за наявності у журналіста або технічного працівника документа, що посвідчує особу (паспорт або редакційне посвідчення).
  2. Акредитаційні картки видаються Пресслужбою журналістам і технічним працівникам особисто. Для отримання акредитаційних карток ЗМІ може визначити уповноважену особу, яка отримує пкредитаційні картки за довіреністю, оформленої на бланку редакції ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої особи), завіреної печаткою.